17 novembro, 2013

Kathe Kollwitz , "Auto retrato"

Nenhum comentário: