23 setembro, 2014

Gordon Parks, Alberto Giacometti with Scupltures, Paris, 1951

Nenhum comentário: